Skip to main content

awesome mag free blogger template

Awesome Mag Blogger Template is fully responsive theme that comes with features that are never seen before in a BlogSpot blogger template. It has a unique fluid design concept with robust elements, which make it a complete package of theme that could be converted into any niche site or blog. It is a 3 column template that can be customized into a portfolio, magazine, personal blog, products, list based sites and etc. It is optimized for both on-page and off-page SEO that gives enough flexibility to rank your post higher in the search engine results, and allows to index your posts 99% faster than the rest of the Blogger templates available on the internet.

Features of Awesome Mag Blogger Template:

 • 100% Pure Responsive: Honestly speaking this is the only 100% responsive blogger template available on the internet. Though, we have published more than 10 Responsive templates, but this is certainly the best out of them all. It supports all devices like iPad, iPhone, Android, Desktop, and Laptop.
 • Mega Drop Down Menu: A Mashable inspired mega drop down menu is something that every blogger adores to have in his template. It is responsive and extremely flexible to use.
 • Featured Label Area: It further allows to add Feature posts in the right sidebar of your template allowing more engagement to your featured posts. It is easily customizable and works on jQuery, so it is amazingly fast and reliable to use.
 • Random Articles Button: This is a handy tool that takes users to a random article every time they "Hit the button". It is useful for those who are running List based sites or write random content.
 • More Features: 4 columns Footer, Elegant color scheme, Professional design, Tabbed sidebar widget, Ads-Ready and much more.
 • Template Customization Instructions:

  How to Customize Feature Top Label:

  To modify EDITOR'S CHOICE, go to Blogger.com >> Layout >> Right Sidebar >> Edit, and paste the following code in the HTML Text box. Note: Replace "Featured" with your Label. Remember: The spelling should be accurate otherwise it would not work, even take care of upper and lower class letters.
  <script type='text/javascript'>
  var numposts = 10;
  var showpostthumbnails = true;
  var displaymore = false;
  var displayseparator = false;
  var showcommentnum = false;
  var showpostdate = true;
  var showpostsummary = false;
  var numchars = 280;
  </script>
  <script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Featured?orderby=updated&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labelthumbs"></script>

  How to Display Recent Posts?

  Go to Blogger >> Layout >> Recent Posts >> Edit >> Paste the following code in the HTML Box and save the template.
  <div class="recent_posts">
  <script type='text/javascript'>
  var numposts = 5;
  var showpostthumbnails =  true;
  var displaymore = false;
  var displayseparator = true;
  var showcommentnum = false;
  var showpostdate = false;
  var showpostsummary = true;
  var numchars = 100;</script>
    <script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>
  </div>
  This theme is highly fast and professionally responsive. It is a pure combination of quality and things that are amazingly beautiful and incorporated first time ever in blogger. Share your thoughts by giving your precious opinions below.

  Comments

  Popular posts from this blog

  MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

  Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

  resensi buku non-fiksi : mengkudu

  Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

  Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

  pembawa acara bahasa jawa manten

  Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
  Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
  Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
  Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
  Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
  Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
  Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…