Skip to main content

BetaCommerce blogger theme

BetaCommerce is a perfect eCommerce solution for small business owners to quickly setup an online shopping store within minutes and start selling their products with ease. BetaCommerce Shopping Blogger Template provides you multiple options for customization, easy to use flexible admin panel, and tons of professional eCommerce solution plus features. It is suitable for every online shopping site, showcase and even portfolio. This theme could be the turning point of your online business.

Features of BetaCommerce Shopping Blogger Template:

 • 100% Pure Responsive: It has become a standard, that's why this template is complete responsive with almost all devices including Android, iPhone, Tablets, Desktops and etc.
 • PayPal Payment Method: PayPal is one of the most trusted and used payment method by online buyers. Therefore, this theme supports PayPal integration. To integrate PayPal in this theme, you just need to input your PayPal Email address and that's it. For more details please check out documentations.html in your downloaded package.
 • Billing System: To be able to create a professional Shopping store in Blogger, we must need to have all the information of the buyer i.e. address, phone no, no of items bought and etc. Therefore before anyone can proceed to payment he must have to fill a billing form that will store all the information for you. All these information will then be mailed to your email address attached with that blog.
 • Newsletter Feedburner Widget: Just to keep your users updated with new products, we have also added a newsletter feedburner widget that would be helpful for increase more product sales.
 • Featured Image Slider: Every online shopping store needs a featured area to showcase latest and discount products to increase their sales. This theme comes with a image slider that can easily be customized or edit with ease.
 • Testimonial Page:To make a business success, reviews of users play's a key role. Therefore, we have also added a testimonial page where you can add reviews and views of your customers..
 • Review Your Cart: Just before, users can proceed to payment they can also review the products they are going to buy. They can remove any product before pushing to payment.
 • We are really hoping this template would be useful for independent business owners looking to kick start their online shopping store in blogger. This theme comes with Admin Panel that you can access from the layout area. If you like this theme then, do share it with your friends working with blogger.
  http://www.templateism.com/2014/10/betacommerce-shopping-blogger-template.html

  Comments

  Popular posts from this blog

  MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

  Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

  resensi buku non-fiksi : mengkudu

  Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

  Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

  pembawa acara bahasa jawa manten

  Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
  Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
  Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
  Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
  Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
  Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
  Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…