Skip to main content

Baby face's story

Hello, everyone.
My name is Dwi Ahmad. yes, I am indonesian. I am not fluent in english, but I am trying to do this to improve my skill.
I just, want to share my experience to be a Baby Faces Boy.
when I am on facebook, my United States friend look at my 7 years ago alongside my current photo, he talks to me that, I am good, than I ask him, which one? he answered, both. when I tell him it was my 7 years ago picture, he was like, holly sh*t, you are not going old.
Yes, I am.....

When I am trying to open for bank account, the banker asks me, where's your school address? please man, I am 22 years old, OK, but some people said that I just like midle school student, I am not tall, my face small, and I am small.

That thing is not enough, when I try to get my ID card here, it's so difficult to do, my pain is tripled... no one believe me that I am 22 Y.O, OK I am done.

Some day, when the company that I worked in held a program, the instructor said that, I am the most baby faced here. Hell no, I am baby faced every where. no matter where I am, I am a children.

The funniest story is, when I hospitalized, the nurse said that I am cute, without she knows that I am grown enough to know what she's talking about, but I am not take it into my heart because I know you do not know, how old I am. she alway call me as, little brother, even though I am 22 Y.O.

I, uhm sometimes, afraid to make a relation ship with a girl, because, people will think, that I am is her lil bother, and I am so bad at it, that's way I am still single right now T_T.. I am dying at this time...

so, please do not do a bullying to baby faced people like me, we want to life like a normal people to, even though we aren't normal at all..

thank you to read my story, and wish you enjoy to bully me in your heart.. yeah, I know you do it to me...
haha, just kidding..

see you at my next post..

Comments

Popular posts from this blog

MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

resensi buku non-fiksi : mengkudu

Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

pembawa acara bahasa jawa manten

Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…