Skip to main content

7 Months using licensed IDM

I want to tell my story about using Internet download manager, who do not know about internet download manager in this world? I thing everybody who use internet are know about this downloader software. this software can help you to maintain your download, collect your download, resume your yesterday download and make your download thing more faster than usual.

I used an illegal copy of IDM before, but I am try to buy one lifetime licence that provided by some site that sell to me the licence. The price is only $29.95, if you want to know the detail of the licences you can read it bellow

1. IDM lifetime license. 

IDM Lifetime license purchase is one-time payment. There are no any additional annual fees. The license will be valid for lifetime. It means it will never expire. When free updates period passes, you can purchase subscription for updates and it will be notably cheaper than purchasing a new license. Lifetime IDM license will work even if you decide to not pay for updates unlike one year license that stop working after one year. 

You may not update IDM at all. Many users even now, when they have free updates option, use 2-3 years old IDM versions and are happy because they do not have tasks that require regular updates. 

Note that starting April, 1st. 2016 it's guaranteed 3 years of free updates with the purchase of lifetime license. Note that in the past we guaranteed only one year of free updates, but did not enforce it. For 15 years while we were selling IDM, we never charged for updates. But we plan to do this in the future. 

If you purchased IDM lifetime license before April, 1st. 2016, it was guaranteed one-year of free updates, but the updates may not become free only with the release of next major version 7

If you purchased IDM lifetime license after April, 1st. 2016, it is guaranteed three-years of free updates. 

Note that these conditions were stated during purchase and in IDM license that you have accepted during IDM installation.

2. IDM one-year license. 

This license expires in one year after purchasing IDM. It means that IDM stops working and asks to enter a new product key in one year unless the license is paid and extended for another year. In general this license is one-time payment as well, unless you decide to make it a subscription during purchase process.

I am not sell the license, so you can go to the official IDM site to make a deal. OK, I'll start to tell you a story after I bought the license, what I love from this full valid software.

1. I lost my worry about invalid license detect, because I have  one that valid.
2. they say that, the lifetime license will not expire until version 7, so I feel free to update my IDM every time.
3. I stopped to looking for a crack, because it won't work for me anymore.

That was my experience using valid IDM license. so use the original, it bring some positive thing.
Thanks for reding.

Comments

Popular posts from this blog

MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

resensi buku non-fiksi : mengkudu

Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

pembawa acara bahasa jawa manten

Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…