Skip to main content

Visual studio code

otak dan internet lagi encer encernya nih, maka dari itu, saya share aplikasi besutan microsoft yang gratis lagi?
ada yang suka coding??
saya saya saya ... hahaha
bagi yang suka coding, kaya saya (suka aja, tapi ga bisa). haha kidding, bisa pakai aplikasi besutan microsoft yang satu ini, yup nama nya visual studio coding.
aplikasi developer tools buatan microsoft ini super ringan, bisa digunakan untuk pembuatan software dalam beberapa bahasa yang berbeda, aplikasi ini cross platform yang bisa di unduh untuk windows, linux dan apple. so, silahkan di download!!

Visual Studio Code is a lightweight but powerful source code editor which runs on your desktop and is available for Windows, OS X and Linux. It comes with built-in support for JavaScript, TypeScript and Node.js and has a rich ecosystem of extensions for other languages (C++, C#, Python, PHP) and runtimes.
Instalation

Mac OS X

  1. Download Visual Studio Code for Mac OS X.
  2. Double-click on the downloaded archive to expand the contents.
  3. Drag Visual Studio Code.app to the Applications folder, making it available in the Launchpad.
  4. Add VS Code to your Dock by right-clicking on the icon and choosing Options,Keep in Dock.
Tip: If you want to run VS Code from the terminal by simply typing 'code', VS Code has a command, Shell Command: Install 'code' command in PATH, to add 'code' to your $PATH variable list.
After installation, launch VS Code. Now open the Command Palette (F1) and type shell command to find the Shell Command: Install 'code' command in PATH command.
OS X shell commands
After executing the command, restart the terminal for the new $PATHvalue to take effect. You'll be able to simply type 'code .' in any folder to start editing files in that folder.

Linux

  1. Download Visual Studio Code for your distribution, .deb for Debian-based distributions such as Ubuntu or .rpm for Red Hat-based distributions such as Fedora or CentOS. Note that 32-bit binaries are also available on the download page.
  2. Install the package through a GUI package manager by double clicking on the package file, or through the command line:

# For .deb
sudo dpkg -i .deb # For .rpm (Fedora 21 and below) sudo yum install .rpm # For .rpm (Fedora 22 and above) sudo dnf install .rpm
# For .rpm (Fedora 21 and below)sudo yum install .rpm # For .rpm (Fedora 22 and above) sudo dnf install .rpm
# For .rpm (Fedora 22 and above)sudo dnf install .rpm

Windows

  1. Download Visual Studio Code for Windows.
  2. Double-click on VSCodeSetup.exe to launch the setup process. This will only take a minute.
  3. By default, VS Code is installed under C:\Program Files (x86)\Microsoft VS Code for a 64-bit machine.
Note: .NET Framework 4.5 is required for VS Code. If you are using Windows 7, please make sure .NET Framework 4.5 is installed.
Tip: The Setup will optionally add Visual Studio Code to your %PATH%, so from the console you can simply type code . to open VS Code on that folder.
DOWNLOAD
 

Comments

Popular posts from this blog

MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

resensi buku non-fiksi : mengkudu

Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

pembawa acara bahasa jawa manten

Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…