Skip to main content

microsoft visual studio ultimate 2012 + key

Developer ToolsVisual Studio Ultimate 2012 is the state-of-the-art development solution that empowers teams of all sizes to design and create compelling apps to delight users.  To choose the download option that's best for you, read the descriptions later on this page.
Details
Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
Version:
2012
File Name:
vs_ultimate.exe
vs_ultimate_download.exe
VS2012_ULT_enu.iso
Date Published:
8/2/2012
File Size:
957 KB
852 KB
1.5 GB
  Visual Studio Ultimate 2012 is the state-of-the-art development solution that empowers teams of all sizes to design and create compelling applications to delight users.  You can use flexible agile planning tools—like capacity planning, taskboards, and backlog management—to enable incremental development techniques and agile methodologies, at your own pace.  Use advanced modeling, discovery, and architecture tools to describe your system and help ensure that your architecture vision is preserved in the implementation.  Bring development and operation teams together by using IntelliTrace in production, Operations Manager Connector, and Preemptive Analytics. Improve quality and reduce time to resolution by generating actionable bugs from deployed software, and effectively partner with the operations staff to provide data that gives developers greater insight into production issues.

  In short, you can create innovative, high-quality solutions even as you drive down the cost of development.
  System Requirements
  Supported Operating System
  Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012
    • Windows 7 SP1 (x86 and x64)
    • Windows 8 (x86 and x64)
    • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
    • Windows Server 2012 (x64)
   • Hardware Requirements:
    • 1.6 GHz or faster processor
    • 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
    • 10 GB of available hard disk space
    • 5400 RPM hard disk drive
    • DirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution
  • Download
  • Key

Comments

Popular posts from this blog

MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

resensi buku non-fiksi : mengkudu

Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

pembawa acara bahasa jawa manten

Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…