Skip to main content

movie story telling : brave

    long, long time ago there was a king family, the king was named king fergus. he have a wife, she named queen elinor. theyhave a doughter named merida of three litle brother named harris, hamish and rubert. one day, they go out from the castle to celebrate merida's birth day. fergus give her a bow and arrows. he train her daughter to archering. once, the arrows was missed to the jungle, the queen ask merida to take it. merida ran to the jungle and she saw a wisp, will-'o-the-wisp. as many people say. if you follow your wisp. you will coming to your destiny. as people say, merida follow her wisp, and, suddenly she screaming loudly. there was a giant bear name mord'u. her father try to defend his family and ask elinor to run away with merida.
     many yearslatter, merida become an older sister of three twin brother called the triplets. one day, the queen have a plan to match merida with one of three clan, there was dingwall, macguffin and macintosh. but merida refuse it and runaway from castle and arive to the rounded rock. she saw a wisp for two times, and merida follow it and she coming to unknown place. she aw a small house. merida come in and there was a witch. merida ask the witch to make a spell to hange her mother. the witch agreed. after came home, merida gave the spelled cake to her mother, her mother directly become a bear, giant bear. merida remember something. her father very hate a bear, and she let her mother bear to run from castle. but, it was late. her father know and hunt both of her.
     merida let her mather to the witch, but the witch was gone. she founded a letter from a witch, "strenght the bound and ask your apologize. and don't forget. if your mother not become human again before second sunrise, your mother will become bear forefer. merida cried for first time, and ask for apologize. but, it was late. the second sunrise was coming. merida hug her mother bear. sudenly, human hand hug merida. merida surprising. it was her mother. she become human again. and life with the king hapily forever after........

Comments

Popular posts from this blog

MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

resensi buku non-fiksi : mengkudu

Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

pembawa acara bahasa jawa manten

Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…