Skip to main content

pembawa acara bahasa jawa manten

Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman

Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan

Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi

Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….

Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika

Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI

Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jejering pambiwara ngaturaken urut urancaning toto upacara ingkang sampun urakit wirancang poro kulawangsa tertamtu kalueraken ing paruwahan parsojo ing kalenggahan punika

Deene toto adicara ingkang bade kalempahan nggih punika ,,,,……

Ingkang ongko sepisan : inggih menika adicara pambuka
Ingkang ongko kalih  : inggih menika pambagio harjo saking  ingkang menggugati : ingkang bade dipun sarirani panjenengan ipun bapak ………
Ingkang ongko tiga : inggih menika atur pasrah saking wali pingatin kakung ingkang bade dipun sarirani bapak…….
Ingkang ongko sekawan : inggih menika atur panampi ingkang bade sariranni panjenenngan ipun bapak……..
Dene adicoro ingkang onkoo gangsal inggih punika umul do’a minangka purnaning adicoro

Poro rawuh kakung soho putri ingkang kinurmatan dene adicoro sak lajeng ipun inggih adicoro pambuko , dumaten ingkanng piniji kawulo aturaken………………..

mEkaten menika para rawuh adicara pambuka kaawula aturaken matur smbah nuwun.

Adicara  sak lajengipun atur pasrah dumateng ingkanng piniji kawulo aturaken …………
Mekaten menika para rawuh atur pasrah inking sampun gamlang soho wijaingkang sampun mboten kirang, kwula aturken matur sembah nuwun. Adicara sak lajengipun atur panampi ingkang dipun sarirani panjenengan ipun bapak………………

Poro raawuh, deneadicara sak lajeng ipun inggih menika doa penutup. Dumateng bapak ………………. Kula aturaken ..

Semanten poro rawuh adicoro ingkang saget kulo aturaken .
Kupat janure kelopo, menawi lepat nyuwun ngapuro
Horizontal Scroll: Ahmad dwi sovana ,, sms ke 085853457795 . maalma itb (is the best)
 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

resensi buku non-fiksi : mengkudu

Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…