Skip to main content

360 vs PANDA vs MCAFEE review

For several days, I am searching for a good antivirus and I try 360, PANDA and MCAFEE all of them are best antivirus, but in this case, I want the best one. picking data from my few days research, I can tell to you about that antivirus on my opinion and by my experience using it.
I am using 3 GB RAM, intel pentium. so if I said it slow down my laptop it can be vary.

1. 360 TOTAL SECURITY
First, it's 360 total security security. this is good security, on the official website it's says that this antivirus can handle ransomeware that very booming now days by it's effect. honestly, this antivirus is good enough for home user, beside it is free, I think it can handle so many viruses. but I do not like this AV's behavior, Why???
this AV's always asking for would you like to allow or not? and this action always popping up so often. while another AV's delete the malware directly without asking so often. I do not know this problem because of me who do not understand or you feel it too.
this AV is easy to use, light and using bitdefender signature to prevent malware attack. but, when I use this, I should hit the check button to update, it is rarely update by it self...

2. PANDA FREE
honestly, this is my favorite AV. it has so many function including USB vaccine that help virus attack to USB drive, but it's little bit slow down my pc. 
it has so many ad on it, it makes me like "what the hell this AV".
but, I use it on my office computer, because it was free and I think, I'll give this AV chance to my computer as well.
EICAR test says that this AV take a long time to detect the test file.. 

3. MCAFEE
My first impression is, it's so heavy, when I play a movie, my movie got lag. 
EICAR test says, it's not detect the test file until you try to open it or scan it by your selfe/...

OK guys, that was my reviews about the antiviruses that I use this entire week, so if you do not agree with me, please leave comment bellow..
thank you !!

Comments

Popular posts from this blog

MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

resensi buku non-fiksi : mengkudu

Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

pembawa acara bahasa jawa manten

Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…