Skip to main content

office 365 home free trial

Overview
  • 1 year subscription includes the latest full Microsoft Office applications2
  • Share your subscription with up to four members of your household4
  • Office on 5 PCs or Macs plus five iPads or Windows tablets
  • Easily access your docs with Office Mobile apps for iPhones, Android, and Windows phones
  • 1TB OneDrive storage per user, for up to 5 users
  • Call phones in over 60 countries with 60 minutes of Skype calls per month3

Requirements

Required Processor

1 gigahertz (Ghz) or faster x86- or x64-bit processor with SSE2 instruction set

Required Operating System

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2, or Windows Server 2012; Mac: OS X v.10.6

Required Memory

1 GB RAM (32 bit); 2 GB RAM (64 bit)

Required Hard Disk Space

3.0 GB available

Required Display

Graphics hardware acceleration requires a DirectX 10 graphics card and 1024 x 576 resolution

Required .NET Version

3.5, 4.0, or 4.5

Multi-touch

A touch-enabled device is required to use any multi-touch functionality. However, all features and functionality are always available by using a keyboard, mouse, or other standard or accessible input device. Note that new touch features are optimised for use with Windows 8.

Additional System Requirements
The best Office for you and your family

Some functionality may vary, based on the system configuration. Some features may require additional or advanced hardware or server connectivity. 

Note:   System requirements are rounded up to the nearest 0.5 GB, to be conservative. For example, if we measure an application’s required hard disk space to be 1.99 GB, we recommend 2.5 GB of disk space. Our hard disk system requirements are intentionally larger than the actual disk space usage of the software. 

A graphics processor helps increase the performance of certain features, such as drawing tables in Excel 2013 or transitions, animations, and video integration in PowerPoint 2013. Use of a graphics processor with Office 2013 requires a Microsoft DirectX 10-compliant graphics processor that has 64 MB of video memory. These processors were widely available in 2007. Most computers that are available today include a graphics processor that meets or exceeds this standard. However, if you or your users do not have a graphics processor, you can still run Office 2013.

Comments

Popular posts from this blog

MC (PEMBAWA ACARA) ING DALEM AKAD NIKAH

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati           Ing dalem kesempatan ingkang bahagia niki, monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng allah, amargi wekdal siang niki kito dipun paring nikmat arupi kesehatan, sehinggo saat niki saget ndugeni undangan nipun bapak ……….. sekeluarga ing dalem acara akad nikah putrinipun ingkang asmanipun ……… ingkang angsal jodoh jaler asmanipun sederek ………           Kaping kalihipun mugio keselamatan lan kesejahteraan tetep dipun curahaken dumateng nabi kito Muhammad SAW., keluarganipun, poro sahabtipun lan sedoyo pengikutipun Undangan  sedoyo ingkang kawulo hormati           Kito dipun kempalaken dumateng bapak ……. Sekeluarga wonten mriki panggenan ingih meniko; ingkang nomor setunggal supados kito nyumerepi lan nyakseni mbokbileh akad nikah utawi perkawinanipun putrinipun ingkang asmo …. Kaleh sederek …. Lan ingkang nomer kaleh inggih meniko kito dipun suwun supados ndongakaken dumteng penganten kekalih ingkang badhe ngelangsungake akad nikah u…

resensi buku non-fiksi : mengkudu

Resensi Buku Non-Fiksi Judul Buku      : Mengkudu Penulis             : Dra. Winarsih Penerbit           : cv. TARITY SAMUDRA Cetakan Buku : Cetakan 1 Tahun              : 2006 Tebal                : 172 halaman Pengantar Isi ________________________________________________________           Pengarang buku ini adalah seorang dosen , istri dari seorang dokter yang suka melakukan penelitian , terutaman pada obat herbal . mengapa penulis tertarik pada obat herbal adalah pengonsumsian nya yang tidak banyak menimbulkan banyak efek negative pada tubuh . dia meneliti jamu tradisional yang biasa nya banyak di gunkan oleh masyarakat umum yang tarbukti berkasiat tanpa harus mengeluarkan banyak budget .

Isi ________________________________________________________ Hal utama yang di sampaikan oleh penulis adalah manfaat , khasiat dan cara peramuan mengkudu sebagai obat herbal yang mudah di buat dan terjangkau. Tetapi pada awal nya penulis juga menyinggung tentang obat herbal lain yang juga tak kalah manjur de…

pembawa acara bahasa jawa manten

Dumateng panjenengan ipun poro pepunden poro pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kauntaman
Poro pangemban pangembating prasojo priyaning negari ingkang dados pandam pandame poro kausulo dasih ingkang simubo ing pakurmatan
Poro ngalim poro ngulama ingkang linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongko pamundut dating kiblating panembah ingkang  satuhu luhur ing budi
Para tamu kakung sumawono putrid ingkang pakurmatan soho sinudarsono….
Sakdereng ipun kulo matur  wonten ngarso panjenengan sedoyo kula ngaturaken soho sukur dumateng gusti allah kanti sih rohmatipun kula saget sareng2 mangayu bagio ing bahargian menika
Rohmat takdim lan rohmat salam mugi tansah ngunjuk atur ngarso dalem  kanjeng nabi Muhammad ingkang dados panutan ipun umat ingkang bade paring sapangat kanti atur ALLAHUMMA SHOLI NGALI
Maddepo awit saking keparing ipun bapak ….. sekallian garwo kulo ingkang kapiteden hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo pinongko jej…