Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2011

xpango memberi hadiah gratis

ayo daftar di www.xpango.com dan ikuti pendaftaran berikut

1. pilih hadiah nya mobile phones/gaming consoles/mp3 players/hdtvs/pc
2. isi colom sign up
3. isi account detil dan deliveri address dngan lengkap dan benar karna hadiahnya takut nyasar
4. pada colom terakir  ada refferal id isikan 92460125
5. masuk lah pada email anda dan clik alamat web yang telah ada

mc bahasa jawa (mila nahdlia u. , kelas IXC mtsn kandat

1.   salam2.   mukhadimah 3.   sapaan   1. para pinisepuh lan sesepuh ingkang kawula hormati   2. para kyai ingkang kawula hormati kususipun ...........   3. para alim ulama ingkang kawula hormati lan sedoyo tamu kakung saha putri ingkang kawula muliaaken 4   isi      kaping sepisan monggo kito sareng2 derekaken samio muji sukur wonten ngarsani ngayunan dalem gusti allah swt, kanti waosan tahmid, alhamdulillah hirobil ngalamin. awit limpahan rohmad taufiq sedoyo hidayahipun allah ing wekdal ndalu menika kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing ndalemipun bapak ..... ingkang mubarok menika. mugi2 pakempalan punika di catet dening allah minongko amal kesaenan, amin      salawat serta salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem nabi agung muhammad saw, mugi2 kito sedoyo pikantuk  safaatipun mbenjang wonten yaumil hadha ila yaumil akhir,     hadirin hadirot ingkang tansah kito mulyaaken. wonten ing mriki kawula kapatah dados pranata adicoro wonten saat puniko langsung kemawon…